Executate prin:

-    S.C. OK Tehnic Consult S.R.L.
-    S.C. Original Tehnic S.R.L.

Principalele domenii:

-    Ingineria mediului şi Ecodesign;
-    Întocmire documentaţii de mediu:
        o    Memoriu Tehnic (MT);
        o    Evaluarea impactului asupra mediului (EIM);
        o    Fişă de prezentare şi declaraţie (FDP);
        o    Raport de Mediu (RM);
        o    Bilanţ de Mediu (BM);
        o    Raport de Amplasament (RA);
        o    Formular de solicitare autorizaţie integrată de mediu (FS).
-    Inginerie mecanică;
-    Tribologie.

Autorizaţii:

-    Expert Mediu. detalii...
sc OK TEHNIC CONSULT srl
sc ORIGINAL TEHNIC srl