Operator Responsabil Cu Supravegherea şi Verificarea Tehnică a Instalaţiilor (RSVTI) a instalaţiilor ISCIR este personalul tehnic (ingineri, subingineri, maiştri şi tehnicieni) responsabili cu supravegherea tehnică a instalaţiilor - denumiţi în continuare RSVTI, ce au ca atribuţii principale îndeplinirea sarcinilor ce rezultă din prescripţiile tehnice ISCIR în ceea ce priveşte verificarea tehnică a acestora.

    Conform COR, această meserie este încadrată la poziţia 315218.
sc OK TEHNIC CONSULT srl
sc ORIGINAL TEHNIC srl