DREPTURILE RSVTI-ului

Art.10. (HG 382/2009)

În exercitarea activităţii sale, operatorul RSVTI are următoarele drepturi:

  1. operatorul RSVTI are dreptul de a-şi comanda şi realiza o ştampilă, ca mod suplimentar de identificare pe documentele pe care le întocmeşte, conform modelului prevăzut în ANEXA 5;
  2. operatorul RSVTI are dreptul de a păstra originalele autorizaţiei şi atestatului eliberate de ISCIR, unitatea la care acesta este angajat sau cu care are raporturi contractuale de altă natură neputând să le reţină;
  3. operatorul RSVTI are dreptul să primească informaţiile şi documentele solicitate cu privire la echipamentele/instalaţiile pe care le are în evidenţă de la reprezentanţii unităţilor deţinătoare/utilizatoare;
  4. să asiste la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la echipamente sau instalaţiile ISCIR pe care le are în evidenţă, în vederea furnizării tuturor informaţiilor organelor de cercetare a evenimentelor;

Să fie informat asupra realizării sau nerealizării planurilor de măsuri corective propuse şi adoptate de către beneficiar.
sc OK TEHNIC CONSULT srl
sc ORIGINAL TEHNIC srl