Prescripţii Tehnice - 2010

 1. PT C1-2010 cazane de abur şi apă fierbinte detalii...
 2. PT C2-2010 arzătoare cu combustibili gazoşi şi lichizi detalii...
 3. PT C4-2010 recipiente metalice stabile sub presiune detalii...
 4. PT C6-2010 conducte metalice sub presiune pentru fluide detalii...
 5. PT C7-2010 dispozitive de siguranţă detalii...
 6. PT C8 -2010 instalaţii de distribuţie gaze petroliere lichefiate detalii...
 7. PT C9-2010 cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune detalii...
 8. PT C10 -2010 conducte de abur şi conducte de apă fierbinte sub presiune detalii...
 9. PT C11-2010 Sisteme de automatizare aferente centralelor termice şi instalaţii de ardere aferente cazanelor detalii...
 10. PT A1-2010 aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale < 400 kW detalii...
 11. PT R1-2010 maşini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme, elevatoare şi maşini de ridicat de tip special) detalii...
 12. PT R2-2010 ascensoare electrice şi hidraulice de persoane, de persoane şi mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară detalii...
 13. PT R3-2010 Elemente de legătură (cabluri, carlige, lanţuri, benzi textile, funii şi altele asemenea) detalii...
 14. PT R8-2010 scări rulante şi trotuare rulante detalii...
 15. PT CR1-2009 tarife ISCIR detalii...
 16. PT CR4-2009 condiţiile de autorizare în România a persoanelor juridice în vederea efectuării de activităţi în domeniul ISCIR detalii...
 17. PT CR6-2009 autorizarea personalului şi a laboratoarelor care efectuează examinări nedistructive şi evaluarea capabilităţii tehnice a laboratoarelor care efectuează examinări distructive detalii...
 18. PT CR7-2009 aprobarea procedurilor de sudare pentru oţel, aluminiu şi aliaje de aluminiu şi pentru polietilenă de înaltă densitate detalii...
 19. PT CR8-2009 autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor/echipamentelor şi acceptarea personalului auxiliar de deservire detalii...
 20. PT CR9-2009 autorizarea sudorilor care execută lucrări de sudare la instalaţiile sub presiune şi la instalaţiile de ridicat, în oţel, aluminiu, aliaje de aluminiu și polietilenă de înaltă densitate detalii...
 21. Tarife CNCIR detalii...


Arhiva Prescriptii Tehnice 2003                                    Prescriptii Tehnice ABROGATE
sc OK TEHNIC CONSULT srl
sc ORIGINAL TEHNIC srl