Conform LEGII nr. 64 din 21 Martie 2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, obligaţiile deţinătorilor de astfel de echipamente sunt conform:

    Art. 15

(1)     Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţii/echipamente prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1 - 4 şi în anexa nr. 3 pct. 1 - 3 şi 8, are obligaţia să le înregistreze la ISCIR, să ţină evidenţa centralizată a acestora şi să comunice la ISCIR orice modificare intervenită în situaţia tehnică sau juridică a acestora, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice.

(2)  Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţii/echipamente prevăzute la alin. (1) are obligaţia să asigure operator autorizat, responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescripţiilor tehnice.

    Art. 25

Nerespectarea prevederilor art. 15, se sancţionează cu amendă de la 30.000 RON la 40.000 RON.
sc OK TEHNIC CONSULT srl
sc ORIGINAL TEHNIC srl