Instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil şi componente ale acestora:

        -    Cazane pentru abur, pentru apă caldă sau fierbinte;
        -    Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari;
        -    Recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari;
        -    Macarale, ascensoare, elevatoare, instalaţii de transport pe cablu, instalaţii de ridicat pe plan înclinat, poduri rulante şi alte mecanisme de ridicat;
        -    Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos;
        -    Arzătoare cu combustibil lichid sau gazos;
        -    Accesorii de securitate pentru instalaţiile, echipamentele şi aparatele prevăzute;
        -    Aparatură şi instalaţii de automatizare aferente instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute;
        -    Instalaţii şi echipamente destinate, montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii.

Instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat şi unele instalaţii din cadrul obiectivelor nucleare, precum şi componente ale acestora:

        -    Generatoare şi cazane de abur, de apă caldă sau fierbinte, inclusiv corpul reactorului;
        -    Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari;
        -    Recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari;
        -    Conducte pentru lichide, vapori şi gaze tehnice uscate sau umede;
        -    Suporturi ale elementelor sub presiune;
        -    Armături;
        -    Pompe;
        -    Macarale, ascensoare, elevatoare, poduri rulante şi alte mecanisme de ridicat;
        -    Accesorii de securitate pentru instalaţiile, echipamentele şi aparatele prevăzute.
sc OK TEHNIC CONSULT srl
sc ORIGINAL TEHNIC srl