CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN MESERIA DE STIVUITORIST

S.C. "ORIGINAL TEHNIC" S.R.L. Arad deţine calitatea de furnizor de formare profesională a adulţilor în meseria de Stivuitorist:
        - Autorizaţia CAFFP Arad Nr. 00682 / 25.08.2020 detalii...
        - Avizul ISCIR INSPECT IT Nr. 1691 / 18.03.2021 detalii...

    Durata cursului de specializare în meseria de STIVUITORIST este de 100 ore, din care 56 de ore lecţii de pregătire teoretică şi 44 de ore de pregătire practică, etapizate pe parcursul (minim) a 20 zile lucrătoare.

    CURSUL DE SPECIALIZARE SE POATE DESFĂŞURA ŞI FĂRĂ SCOATEREA DIN PRODUCŢIE.

    Condiţii de acces: Minim 18 ani împliniţi la data examenului de specializare, angajaţi ai unor societăţi - propuşi pentru specializare în această meserie, şomeri sau tineri debutanţi, care deţin fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea "Apt pentru prestarea ocupaţiei de Stivuitorist".

    Documente necesare: Copia actului de identitate, copie dupa certificatul de naştere, copie dupa ultimele studii absolvite şi fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea "Apt pentru meseria de Stivuitorist".

    Studii necesare: Minim învăţământul general obligatoriu.

   Cerinţe specifice: Abilităţi practice şi clinic sănătos.

    În urma promovării examenelor de absolvire şi autorizare cursanţii vor obţine următoarele:

        -    Certificatul de absolvire - eliberat de Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii (cu timbru sec), ce permite trecerea specializării în cartea de muncă;
        -    Suplimentul descriptiv al certificatului;
        -    Autorizaţia ISCIR.
        -    Talonul pentru vize anuale.

Toate cu recunoaştere pe plan european, pentru a putea ocupa un loc de muncă în Europa.

Programul de derulare a cursurilor se va stabili de comun acord, putând începe cel mai devreme la 5 zile de la semnarea contractului. Pentru numărul prognozat de 28 cursanţi va fi organizată o serie de curs.

FIECARE CURSANT VA PRIMI, GRATUIT, UN SUPORT DE CURS (220 de pagini - valoare 100 RON / BUC.);

Observaţii: Valabilitatea autorizaţiei se confirmă anual, prin vizarea talonului pentru vize anuale (valabil 4 ani) de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. Lipsa vizei anuale la zi pe talonul care însoţeşte autorizaţia atrage suspendarea dreptului de exercitare a activităţii pentru care a fost autorizat.
În cazul pierderii/deteriorării autorizaţiei şi/sau a talonului pentru vize anuale, pentru eliberarea unui duplicat, solicitantul depune la ISCIR (emitentă a autorizaţiei) următoarele documente:
        -    Cererea pentru eliberarea duplicatului;
        -    Copia actului de identitate;
        -    O fotografie color mărimea 3/4 cm;
        -    Copia certificatului de absolvire/calificare a programului de formare profesională sau a adeverinţei de participare la ultimul stagiu de instruire periodică;
        -    Declaraţia pe propria răspundere privind pierderea/deteriorarea autorizaţiei şi/sau talonului.
        -    ISCIR eliberează duplicatul în termen de 30 de zile de la depunerea documentelor.

Model contract de formare profesională: detalii...

Standard ocupaţional: detalii...
sc OK TEHNIC CONSULT srl
sc ORIGINAL TEHNIC srl