EXTRAS REGISTRUL NAŢIONAL AL ELABORATORILOR DE STUDII PRIVIND
PROTECŢIA MEDIULUI. detalii...

    Consultanţă privind îndeplinirea cerinţelor de mediu ale activităţilor desfăşurate de beneficiari:
        -    protecţia aerului;
        -    protecţia apei de suprafaţă şi subterană;
        -    protecţia solului şi subsolului;
        -    gestionarea deșeurilor şi ambalajelor;
        -    protecţia împotriva zgomotelor şi vibraţiilor.

    Ingineria mediului şi Ecodesign.
   
    Întocmire documentaţii de mediu:
        -    Memoriu Tehnic (MT);
        -    Evaluarea impactului asupra mediului (EIM);
        -    Fişă de prezentare şi declaraţie (FPD);
        -    Raport de Mediu (RM);
        -    Bilanţ de Mediu (BM);
        -    Raport de amplasament (RA);
        -    Formular de solicitare autorizaţie integrată de mediu (FS).
sc OK TEHNIC CONSULT srl
sc ORIGINAL TEHNIC srl