Operator Responsabil Cu Supravegherea și Verificarea Tehnică a Instalațiilor (RSVTI) a instalațiilor ISCIR este personalul tehnic (ingineri, subingineri, maiștri și tehnicieni) responsabili cu supravegherea tehnică a instalațiilor - denumiți în continuare RSVTI, ce au ca atribuții principale îndeplinirea sarcinilor ce rezultă din prescripțiile tehnice ISCIR în ceea ce privește verificarea tehnică a acestora.

    Conform COR, această meserie este încadrată la poziția 315218.
sc OK TEHNIC CONSULT srl
sc ORIGINAL TEHNIC srl