În cazul activităţii de operator RSVTI se va ţine cont de următoarele:

        -    Numărul instalaţiilor/echipamentelor din dotare;
        -    Starea tehnică a tuturor instalaţiilor/echipamentelor din dotare;
        -    Existenţa documentaţiilor tehnice necesare autorizării instalaţiilor/echipamentelor;
        -    Gradul de acoperire cu deservenţi autorizaţi.

    Contractul de prestări servicii RSVTI se încheie în baza cererii şi ofertei de preţ, pe o perioadă de cel puţin 12 luni cu posibilitatea de prelungire.
sc OK TEHNIC CONSULT srl
sc ORIGINAL TEHNIC srl