Pentru siguranţa în funcţionare a instalaţiilor mecanice sub presiune şi evitarea accidentelor cauzatoare de vătămări corporale ale oamenilor şi distrugeri materiale este imperios necesară verificarea supapelor de siguranţă la un interval de maxim 1 an.

    PROCEDURA DE VERIFICARE SUPAPE DE SIGURANŢĂ PE STAND DE PROBĂ MOBIL

   Activităţi derulate:
        o    Verificarea tehnică periodică a supapelor de siguranţă;
        o    Verificarea exterioară;
        o    Verificarea supapelor de siguranţă pe standul de probă;
        o    Verificarea la presiune hidraulică a supapelor de siguranţă;
        o    Verificarea etanşeităţii ventilului;
        o    Verificarea presiunii de reglare;

    Se vor verifica pe stand doar supapele care, prin prescripţiile producătorului sau conform PT C7 / 2010, utilizează ca şi fluid de lucru aerul sau apa sub presiune.

    Tip supape verificate pe stand:
        o    Supape de siguranţă de uz general cu acţiune directă (cu filet) de: 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2".

    Tipurile de supape de siguranţă verificate sunt:
        o    Supape de siguranţă cu arc;
        o    Supape de siguranţă cu greutate axială;
        o    Supape de siguranţă cu pârghie şi contragreutate;

    Standul de probă supus autorizării permite funcţionarea ca:
        o    Stand de reglare a supapelor de siguranţă;
        o    Stand de verificare la deschiderea - închiderea supapelor de siguranţă.

    Se vor efectua operaţiile de reglare şi verificare doar pentru supapele care au marcajul naţional de conformitate CS şi cel european de conformitate CE.

    Supapele de siguranţă trebuie supuse unor verificări tehnice conform intervalelor de timp prevăzute pentru verificările tehnice la scadenţă ale instalaţiilor mecanice sub presiune pe care le protejează, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice specifice, referitoare la acestea (dacă agentul economic constructor nu a prevăzut un interval de timp mai mic).
sc OK TEHNIC CONSULT srl
sc ORIGINAL TEHNIC srl